Vodní dílo Pěčín

Pro vytvoření videoprezentace vodního díla pěčín byla nezbytná úzká spolupráce se společností Sweco Hydroprojekt. Díky tomu jsme měli možnost ukázat veřejnosti přednosti obou variant.


Vznikaly dně varianty sypané a klenbové hráze.

Součástí vizualizací bylo i vytvoření map, pro zobrazení rozsahu vodního díla.


K jejich zapracování jsme použili kompoziční program a tím docílili plynulých přechodů z vizualizace do map.

Současně s animací vznikaly i statické vizualizace pro plakáty.


Největší důraz byl kladen na zasazení do stávající vegetace a co nejmenšího dopadu na životní prostředí.

O vodním díle Pěčín se psalo snad ve všech domácích médiích.

Líbí se vám projekt? Kontaktujte nás a vytvoříme pro vás také takový.

Kontaktujte nás!